05/02/2019

Alternativne varijante šaha (5)


Liliputanski šah

Igra se odvija na tabli 5x6. Pre početka partije, takmičari naizmenično stavljaju po jednu figuru koju žele na prvi red, tako da pozicija ne mora da bude simetrična kao što je na dijagramu.

Pešaci mogu da se pomeraju samo za jedno polje, nema anpasana. Rokada nije dozvoljena. Sve ostalo je isto kao u klasičnom šahu.

Zbog suženog prostora za manevrisanje figure imaju nešto manju vrednost nego u klasičnom šahu, tako da neke žrtve lovca ili skakača za dva pešaka mogu biti opravdane.

No comments:

Post a Comment