05/02/2019

Alternativne varijante šaha (4)


Progresivni šah

U ovoj vrsti šaha beli na početku igre vuče jedan potez, zatim crni dva, pa beli tri poteza, crni četiri i tako dalje. Ostala pravila su sledeća:

1. Ukoliko igrač da šah, a preostalo mu je još poteza, gubi pravo na odigravanje preostalih poteza.
2. Igrač čiji se kralj nađe u šahu mora u svom prvom potezu da se izvuče iz šaha (ako nema tu mogućnost, znači da je matiran i gubi partiju).
3. Tokom odigravanja svoje serije poteza, igrač ne može da odigra kraljem na tučeno polje.
4. Kao i u klasičnom šahu, nije dozvoljena rokada ako je kralj u šahu ili prelazi preko tučenog polja.

Ako partija odmakne, teoretski je moguće odigrati seriju poteza pešakom i promovisati ga u novu figuru, no vrlo je moguće da će partija pre toga već biti završena matom.

No comments:

Post a Comment