15/03/2015

Radovi Čedomira Jelića (23)

Palindromna rečenica

A, FI, FI, LI, LO, O, RA, RIF, ZO, ZO

Od datih slogova sastavite rečenicu koja se čita isto u oba smera, a u njoj se spominju ličnosti sa slike!

Autor: Čedomir Jelić, Vareš

1 comment: