14/11/2014

Enigmatska radionica (1346)

Aktuelni anagram

NEMILA KOB!

Naravno, anagram nije korektan zbog ponavljanja korenske osnove u frazi i rešenju, ali i nije za časopis ili takmičenje, već više za internet komentar.

Autor: Zoran Radisavljević, Novi Sad


1 comment: