21/06/2014

Enigmatska radionica (1217)

Palindromna rečenica

DA, DE, U, VA, VE, ŽE, ŽU

Od datih slogova sastavite palindromnu rečenicu o jednoj aktivnosti mornara!

Autor: Dejan Spasić, Novi Sad

1 comment: