05/05/2018

Enigmatska radionica (1743)

Palindromna rečenica

Sastavite palindromnu rečenicu (6, 5, 4, 2, 2, 1, 4, 3) u kojoj se spominje novi CD "Bajage i Instruktora". Na raspolaganju su vam ovi slogovi: A, DA, DA, DA, DU, LA, LI, LI, LOM, MO, NJU, SA, SU, U.

Autor: Zoran Radisavljević, Novi Sad

1 comment: