16/04/2014

Teško?

Kad sam pre neki dan postavio ovaj logički problem mislio sam da će rešenje biti pronađeno relativno brzo, jer među posetiocima bloga ima vrlo iskusnih rešavača ne samo enigmatskih, nego i logičkih zadataka. Najmanje sam očekivao da će mi mejlom stići komentar kako ne postoji logika kojom se rešava zadatak i da se sve svodi na puko nagađanje?!

Premda se zagonetka zove pogađaljka reči (kao i istoimena društvena igra koju možete probati sa prijateljima), u njoj ipak postoji logički put kojim se može, korak po korak, stići do jedinstvenog rešenja. Ostaviću ovaj zadatak da stoji još maksimum 24 sata, ali bez obzira da li stigne tačan odgovor objasniću put kojim se stiže do rešenja, kako biste shvatili princip rešavanja.   

Da ponovim ukratko šta se traži u ovom problemu, koji podseća na igru “mastermajnd”. Sa desne strane mreže napisano je koliko se slova iz datih reči pojavljuje u rešenju, ali nije poznata njihova tačna pozicija. Logičkim zaključivanjem potrebno je otkriti tražena slova, a zatim ih i anagramirati da bi se dobilo konačno rešenje. Nisam napomenuo, ali primetićete da je prezime Bakster napisano u izvornom obliku, što znači da i prezime oskarovca iz rešenja treba da bude onako kako se piše, a ne kako se izgovara.

2 comments:

 1. GABLE (izvorni oblik prezimena Gejbl) je tačno rešenje zadatka.

  Kao što sam obećao, evo objašnjenja kako otprilike izgleda rešavanje pogađaljke. U ovoj vrsti logičkog problema obično se posmatraju reči koje imaju mnogo pogodaka ili upoređuju reči sa sličnim slovima, pa se iz toga izvode neki zaključci. U datoj pogađaljci jedan od načina da se dođe do rešenja je sledeći:

  1) Obratimo pažnju na prezimena Bogart i Baxter, koja imaju oba po 3 pogotka i razlikuju se svega u dva slova. Iz ovoga imamo zaključak da grupe slova OG i EX vrede isti broj pogodaka.

  2) Ako pretpostavimo da su OG (2) i EX (2), to bi značilo da imamo pogotke O, E, što je nemoguće jer Heston i De Niro vrede samo 1. Dakle, ta mogućnost otpada.

  3) Ako krenemo suprotno, da su OG (0) i EX (0), ubrzo ćemo nakon eliminacije slova imati situaciju da je BATR (3), a BRAND (2), što znači da je T siguran pogodak, jer vredi za 1 više od grupe ND. To dalje navodi na zaključak da slova HESON iz prezimena Heston nisu pogoci, a zatim bi ispalo da smo iz Holden precrtali sva slova osim L, što je nemoguće, jer Holden mora da nam donese dva slova iz rešenja. Zbog te kontradiktornosti zaključujemo da su OG (1) i EX (1), a iz toga sledi da je BART (2).

  4) Upoređivanjem prezimena Holden i Heston vidimo da grupa LD donosi pogodak više od ST. Iz prethodnog zaključka dobili smo grupe koje (budući da su im sva slova različita) kriju četiri od pet slova iz rešenja, pa bi to značilo da je LD (1), a ST (0).

  5) Nakon eliminacije slova ST ostane nam da je BAR (2), EX (1), OG (1), LD (1), što daje pet slova iz rešenja. Automatski, sva slova kojih nema u ovoj ponudi ne mogu da budu deo rešenja. To dalje vodi da precrtamo H, N u prezimenu Heston, pa se dobije da je OE (1).

  6) Pošto je OE (1), onda iz prezimena De Niro eliminišemo slova DIRN. Daljom eliminacijom ostaće nam da je L(1), BA (2), pa iz prezimena Brando ispada O. To nam zatim donosi i pogotke E, G, a od LBAEG dobije se konačno rešenje GABLE. Logično, pošto je reč o tematskoj potiraljci, ne može da se prihvati reč GALEB.

  ReplyDelete