14/07/2018

Konkurs za sastavljače logičkih problema


Konkurs za najbolju tematsku logičku zagonetku – GROM 2019 
 

Opšte propozicije

Na konkursu mogu učestvovati svi zainteresovani, ali u konkurenciju za pobednika konkursa ulaze samo oni koji uzmu učešće na logičkom takmičenju GROM 2019 koji će se održati za vikend 22–23. juna 2019. u Ekološkom centru „Radulovački” u Sremskim Karlovcima.

Konkursna komisija

·         - Goran Vodopija (predsednik komisije)
·         - Marko Obradović (poverenik za ispravnost)
·        -  Rade Goljović (poverenik za tajnost)

Uloga komisije: da se zadaci prime mejlom od autora, da se zadaci uniformišu u smislu pripreme za štampu, da se proslede kontrolorima, da se utvrdi da li zadaci ispunjavaju uslove konkursa, da se obaveste autori o eventualno potrebnim izmenama, da se prime konačni zadaci i da se izvrši konačna priprema za štampu.

Zadatak

Sastaviti logičku zagonetku (tekstualnu, grafičku, numeričku ili kombinovanu, ali ne manipulativnu) koja ima jedinstveno rešenje i nema parcijalnog bodovanja. Cilj je da zagonetka bude što bolje ocenjena od strane učesnika takmičenja.Tema zagonetke jeste:KAMP STRAŽILOVO

Format

Težinu zadatka treba prilagoditi tako da vreme rešavanja bude približno 5 minuta za nivo prosečnog takmičara.Ako se primete drastična odstupanja od ovog tempa tokom testiranja, autorima će biti predložene izmene postavke.
Obavezno je priložiti i jedan manji primer (ili istih dimenzija, ali veoma lako rešiv).
Tekst zadatka, primer sa svojim rešenjem i slika konačnog zadatka moraju stati na papir A4 formata sa portrait orijentacijom, sa svim marginama 1,27 cm i bez korišćenja boja, tj. treba koristiti samo belu, crnu i ostale nijanse sive...
Tekst mora biti otkucan na engleskom, u fontu Arial, veličine 10.Tekst ne sme biti duži od 6 redova.
Konkursna komisija neće korigovati sadržaj teksta, tako da to ostaje kompletna odgovornost autora, dok kontrolori mogu sugerisati izmene radi rešivosti zadataka.
 

Slanje

Radovi se šalju na mejl rgoljovic@gmail.com.
Zadatke možete slati od trenutka prijema ovog mejla zaključno sa datumom 30. april 2019.
Jedan autor može poslati samo jedan zadatak.

Tajnost

Pre nego što pošalje zadatak ostalim članovima komisije, poverenik za tajnost će svaki zadatak automatski šifrovati i generisana šifra biće data autoru kao dokaz da je to stvarno njegov zadatak. Poverenik za tajnost će organizovati sistem šifrovanja tako da niko, izuzev autora, ne zna koja šifra odgovara kojem autoru. Takođe, autori ne smeju nikome do kraja takmičenja govoriti koji je zadatak njihov.
Autor određenog zadataka na samom takmičenju rešava i svoj zadatak, uz ravnopravno bodovanje. Netačno rešen zadatak od strane samog autora donosi teški blam...

Ocenjivanje

Ocenjivanje pristiglih zadataka vrši se tako što se kao prvi set na takmičenju rešavaju svi pristigli zadaci, a zatim se rešenja ne objavljuju do kraja takmičenja, tako da se takmičarima ostavljaju zadaci da ih sve reše u slobodno vreme. Pre početka poslednjeg seta, takmičari će rangirati zadatke, vodeći računa o sledećim principima:
·        - Opšti ugođaj koji je zadatak pružio takmičaru za vreme rešavanja
·       -  Blansirana rešivost – zadatak ne treba da bude pretežak, ali treba da izazove osećaj truda i uključivanje vijuga
·        - Da li je zadatak novitet – višim ocenama treba nagraditi nove i, naravno, smislene ideje
·        - Kompletnost i zanimljivost teksta – višim ocenama treba nagraditi smislenost opisa zadataka i duhovitost koja je primenjena u njima
- Sistem rangiranja i bodovanja od strane rešavača biće saopšten na samom takmičenju, kao i dodatni kriterijumi u slučaju podele mesta
 

Nagrade za pobednika

·         - besplatna kotizacija za GROM 2019
·        -  30 evra u kešu
·         - pehar

No comments:

Post a Comment