28/01/2015

Obraćanje Ace Jankovića srpskim enigmatama


Novi predsednik Enigmatskog saveza Srbije, Aco Janković, poslao je tekst u kome saopštava program rada za koji smatra da će pomoći srpskoj enigmatici. Evo tog saopštenja.
-----------------------------------------------------------------------------------
Dok sajt ESS ne proradi, iskoristiću blogove kolega da se oglasim. Ovo je izlaganje, koje sam kao program, izneo na Vanrednoj skupštini ESS 24.1.2015. Nazvao sam ga NAČIN OZDRAVLJENJA ESS. Izneo sam predlog, šta bi i kako trebalo da se uradi, da bi savez opet postao normalna organizacija. Mere sam na skupštini nabrajao po crticama uz kraće komentare, a pojedine nisam ni komentarisao.

U uvodu sam rekao:
- Savez nije samo pao na zemlju, nego podleteo pod led! Odgovornost za ovaj haos snosi kompletno predsedništvo ESS, a najviše predsednik ESS (za nepune dve godine nije održana ni jedna sednica predsedništva; predsedništvo se ne određuje prema aktuelnim problemima; nema zapisnika; nema javnosti u radu; nema izveštaja skupštini; predsednik je ignorisao dopise dva kluba koji su tražili da se određena pitanja razmotre; narušeni su međuljudski odnosi; predsednika saveza je matični klub isključio iz članstva).
- Jesam uvek tražio: ''Dajte da se prebrojimo!''; ali stanje je takvo da krećemo od nule. U uslovima opšte zbrke, sve je pod sumnjom. Ispada da nisam član ESS, iako sam klupsku članarinu izmirio u februaru 2014. godine, i bio aktivan na susretima u Boru i drugim aktivnostima saveza tokom godine!?
- Zbog ličnih, porodičnih i društvenih obaveza, nisam se 2012.godine prihvatio kandidature. Sada imam i više obaveza; zbog svega što se dešava razmišljao sam da dignem ruke od enigmatike. Ipak, preovladala je ljubav prema hobiju kojim se bavim 36 godina, pa sam prihvatio da budem kandidat kluba ''Nova zagonetka'' za Predsednika ESS.
- Voleo bih da mi se mandat ograniči na dve godine, do narednih redovnih izbora za sve organe ESS.

Kako da savez ozdravi?
Potrebna mu je konsolidacija; i to:

1.                  ORGANIZACIONA KONSOLIDACIJA
1.1.            Redovno ažuriranje evidencija i prikupljanje članarine. Mislim da je dobro rešenje da se članarina i dalje izmiruje na dva načina: enigmati koji nisu članovi klubova - direktno savezu, članovi klubova - preko klubova, uz obavezu kluba da uz deo koji prosleđuje savezu, dostavlja predsedništvu spisak imena. Evidencija se redovno ažurira i objavljuje.
1.2.     Timski rad predsedništva i realizacija dobijenih i preuzetih obaveza;  prema ličnim sposobnostima i u roku. Jedan čovek ne može ništa sam da uradi.
1.3.            Javnost u radu i odgovornost izabranih pred organima, pre svega pred skupštinom saveza.
1.4.            Aktiviranje organa ESS. Npr. Sud časti da se izjasni i da predloge kod narušenih međuljudskih odnosa. Nadzorni odbor da kontroliše poslovanje...
1.5.            Izrada i usvajanje Statuta ESS koji će odgovarati potrebama i ciljevima saveza i izrada i usvajanje drugih akata; npr. Pravilnika o takmičenjima.

2.                  FINANSIJSKA KONSOLIDACIJA
2.1.            Redovno uplaćivanje članarine. Dobrodošli su i drugi predlozi za pribavljanje sredstava u skladu sa zakonom.

3.                  KONSOLIDACIJA MEĐULJUDSKIH ODNOSA
3.1.            Predsedništvo će uputiti poziv članovima ESS i enigmatskoj javnosti da se u komunkaciji ne koriste teške reči i uvrede, nego argumenti.
3.2.            Uputiti opšti i pojedinačne pozive enigmatama koji su se distancirali od organizacije, da se (ponovo) uključe u rad ESS.

Posle ovih mera, za koje je potrebno godinu dana, preći na drugu fazu, ništa manje važnu:
-         Podmlađivanje i omasovljavanje članstva
-         Poboljšanje društvenog statusa enigmatike i uticaja ESS: borba za redovnu i pristojnu  isplatu honorara, borba protiv enigmatskog šunda, borba za očuvanje ćirilice kao nacionalnog pisma.
-         Saradnja sa srodnim udruženjima u zemlji i asocijacijama u regionu
-         Zadržati nivo izdavačke delatnosti
-         Sačuvati za buduća vremena stvaralaštvo sa enigmatskih blogova
-         Rešavanje drugih organizacionih problema 

Normalno, u programu nisam naveo aktivnosti koje očekuju Predsedništvo ESS narednih dana: primopredaja dužnosti, predaja završnog računa, rešavanje iskrslih problema i drugi adminstrativni poslovi.
Za 21. februar 2015. godine u 12.00 časova, u Beogradu, planirana je Svečana skupština ESS povodom Dana srpske enigmatike. Tog jutra će, pre skupštine, biti i sednica Predsedništva ESS, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena. 

Ovom prilikom se zahvaljujem svima na čestitkama, sa željom da enigmatika bude razlog i mesto okupljanja i druženja, a ne neprekidnih sporenja.
                                                                                               
U Grošnici, 27.1.2015.
Aleksandar Janković

No comments:

Post a Comment