17/11/2014

Enigmatska radionica (1350)

Indirekt

Sosi sam dao da glumi Triniti, a...

Fraza: 4, 3
Rešenje 2, 5

Autor: Miloš Karna, Beograd

2 comments: