10/11/2014

Enigmatska radionica (1343)

Aktuelni palindrom

DE, DI, E, I, I, MA, MAR, ME, MIR, NE, NI, RA, RI, ŠA, ŠI

Rešenje: 3, 4, 4, 4, 5, 1, 5, 3

Autor: Zoran Radisavljević, Novi Sad

1 comment: