03/08/2014

Enigmatska radionica (1251)

Palindromna rečenica

A, BIR, BU, JI, LA, LAN, NA, TI, TRI, U

Od datih slogova sastavite palindromnu rečenicu o novinaru koji je restoran u zgradi Međunarodnog suda pravde u Hagu uporedio sa  krčmom!

Autor: Dejan Spasić, Novi Sad

1 comment: