24/08/2021

Moje zagonetke iz četvrtog kola

Potiraljka u stihu

Kad je toplo vreme
mi nemamo dileme,
furamo jaku foru
na plavome moru!

Rešenje: LETO

Učaurena obrtaljka

Kad pet zvezdica imaju
bogate goste primaju,
a tokom tog vrelog doba
popunjena su skroz oba!

Rešenje: H(OTEL)I - LETO

Vojvođani na letovanju (palindrom u stihu)

A, I, LA, LU, MAN, MO, NA, RO, RU, SA, SA, SO, SO, TA, TRA, ŽAR, ŽI

Iz Grčke vam šaljem foru
(palindromnu, radi štosa),
 -  - - - -  - - - - -  - -  - - - -
- - - - , - - - - -  -  - - -  - - - - - - !

Rešenje: A SOSA TRAŽI NA MORU LALU, ROMAN I ŽAR TASOSA

No comments:

Post a Comment