01/01/2021

Rešenja zadataka

Anagrami:
1. ŠKRAPA, 2. KAI KEN, 3. DORUČAK NA TRAVI, 4. ALEKSANDAR IVOŠ, 5. MANIČNA DEPRESIJA, 6. ROBERT LEVANDOVSKI, 7. ULIČNE DEMONSTRACIJE, 8. Nije rešeno.

Stihovne zagonetke: 1. KITOLOVAC, 2. SOKRATOVA SMRT, 3. OJKALICA - LOKACIJA, 4. POPA - POPE - POE.

Potiraljke: 1. VERMAHT, 2. GRLA, 3. FILM, 4. KOLUMBIJA.

Slovni rebusi: 1. FORIN OFIS (forino "F" i "S"), 2. Nije rešeno.
Indirekt-spunerizam: 1. ŠEST PITANJA (test pišanja)
Indirekt: KATARINA ČAS (...ka Tari načas)

Ilustrovani palindromi: 1. I NA TLU SAMOE VESELE SE VEOMA SULTANI, 2. IĆO, DUGO ME NEMA, DO DAME NE MOGU DOĆI, 3. MA, DA - LEPO IDE DEDI "OPEL ADAM".

Rebusi: 1. SVINJE TAMANE POMIJE (s vinjetama ne po Mije), 2. NAPITI SE MORA HAKIJA (na piti sem oraha Kija), 3. PREPIRKE U GORI (pre pirke ugori)
Palindromni rebus: 1. MORSKI LAVOVI (Ivo, Val "iks", Rom)
Logogrifni rebus: 1. SUZUKI VITARA (buzuki, gitara)

Rešenje vojvođanske križaljke sa anagramom dato je u prethodnoj poruci,

No comments:

Post a Comment