31/12/2020

Novogodišnja liga rešavača

Zadatke za takmičenje možete da preuzmete NA OVOJ ADRESI.

- Rešenja se šalju na mejl zradisavljevic@yahoo.com , najkasnije do 1. januara u podne.
- Svaki rešavač može da pošalje maksimalno dva puta rešenja tokom takmičenja, a ako nešto ispravljate, računa vam se poslednje upisano rešenje.
- Nakon ponoći, za svaki sat kašnjenja u slanju rešenja takmičaru se oduzima 0,3 poena. Na primer, ako je poslao rešenja od 0:00 do 0:59, imaće 0,3 negativna poena, od 1:00 do 1:59 imaće 0,6 negativnih poena, itd.
- Ako imate neke nedoumice pišite organizatoru turnira na dati mejl, u slučaju da ne budem zaspao odgovoriću.

UGODNA VAM ZABAVA!

No comments:

Post a Comment