17/09/2020

Reči iz hrvatskog novogovora!

U najnovijem broju "Kviskoteke" objavljena je vrlo zanimljiva megatalijanka, u kojoj se od rešavača traži da nađu neke reči koje su osmišljene u nedostatku odgovarajućih domaćih reči.

Primećujem da nedostaje uspornik (ležeći policajac), ali tu je niz drugih reči, za koje bih rekao da nisu zaživele u svakodnevnom govoru, štaviše, za većinu njih prvi put i čujem.

Srećom, autor križaljke Marko Mihaljević vodio je računa da u ostatku rada budu uglavnom opštepoznati i lepi pojmovi, tako da možete uživati u rešavanju i na kraju videti te reči iz hrvatskog novogovora. Križaljku možete preuzeti na linkovima koje dajem i odštampati ta dva pdf dokumenta.

MEGATALIJANKA 1

MEGATALIJANKA 2

No comments:

Post a Comment