03/07/2018

Enigmatska radionica (1754)

Anadiploza

BE, BE, DE, DE, KRI, KRI, LA. LA LIH, LIH, SA, SA, ZA, ZA

Od datih slogova sastavite zanimljivu rečenicu (5, 5, 6, 7, 5, 4) u kojoj se ponavljaju grupe slova. Isti slogovi mogu, ali ne moraju nužno da se pojavljuju zaredom.

Autor: Milan Žarkovački, Novi Sad 


1 comment: