10/06/2018

Lepo predstavljanje u "Kvizorami" br. 1363


Piše: Boris Nazansky

Anagrami (premetaljke) nalaze se na samome vrhu piramide koju je Novosađanin Zoran Radisavljević, jedan od najistaknutijih srpskih zagonetača, u brojnim enigmatskim disciplinama i najistaknutiji, izgradio u svojoj dosadašnjoj karijeri i pretočio je u tetralogiju Put ka vrhu. Anagrami su, dakle, tema četvrte, završne knjige ovih Zoranovih sabranih djela koju je već predstavio u Zagrebu u užem zagonetačkom krugu, a ovaj je broj Kvizorame predstavlja i svima vama skandinavkom na poleđini omota uz mogućnost da riješivši tematske pojmove dođete u posjed vlastitoga primjerka ovoga vrijednog anagramističkog kompendija.

U HRV. KAPUT anagram je naslova Put ka vrhu kojim sam s posebnim razlogom naslovio spomenutu skandinavku. Na četrnaestoj stranici, u stihovnome stupcu izdvajam, naime, Zoranove premetaljke u stihovima jezično ih pohrvaćujući, tj. dajući im hrvatsko ruho ili, slikovito kazano, oblačeći ih “u hrvatski kaput”. Tako dobivam priliku da opredmetim činjenicu da su Zoranove zagonetke (ne samo premetaljke, premetaljke čak možda i ponajmanje) u mnogim svojim elementima univerzalne i srodnim jezičnim sustavima često prilagodljive bez velikih zahvata i prevođenja.

Zoran Radisavljević anagramistički je maestro. Na kraju (dosadašnjega) puta, u nevelikom pogovoru četrvrtoj knjizi, on - s razlogom neskromno - nabraja svoje enigmatske uspjehe, osvojena prvenstva, titule. Za ovu priliku izdvojit ću samo podatak da je dvadeset tri puta osvajao nagradu grammy na, citiram, “najkvalitetnijem svetskom konkursu za anagramiste (sajt Anagrammy Awards)” te da je na Kvizoraminim memorijalima (Pavlov, kasnije Pavle-Libran) dva puta bio ukupni pobjednik.

Knjiga Put ka vrhu 4 podijeljena je u devetnaest poglavlja. Uz tri čije ćete naslove (a time i sadržaje) odgonetnuti u predstavljajnoj skandinavki, tu su (od zanimljivijih) redom Anagramirane ličnosti, Aktuelni anagrami, Anagrami od jedne reči, Razne varijacije anagrama, Piramide i klinovi, Mrežaste zagonetke sa anagramima ... Zasebno poglavlje, jedanaesto u nizu, čini kuriozitet: amblematska pjesma Laze Kostića Santa Maria della Salute (2726 slova) anagramirana u novu pjesmu Ala su ti maestralna dela posvećenu Senki Bengin, Zoranovoj “sugrađanki i najvećoj inspiraciji u životu”.

Na kraju Uredničke riječi zapisat ću da put (ka vrhu) nema kraja. Stvaralac kad i dođe do vrha uvijek zapravo dolazi do onoga što je tek bilo vrh u dotadašnjim zamišljajima i težnjama. Toga (velikog) trenutka rađa se novi izazov, novi vrh pomalja se iznad svih dotadašnjih rezultata i onaj koji se svakodnevno nadahnjuje novim kušnjama svojoj kreativnosti, nastavku penjanja ne može i neće odoljeti. Kad je o Zoranu Radisavljeviću i o anagramima (koji su, zapisasmo, tema Puta ka vrhu 4) riječ, o toj neodoljivosti svjedoči njegova nova pobjeda u drugome kolu aktualnoga Prvenstva Hrvatske u enigmatici zagrebačke Kviskoteke. Njegov pobjednički slikogram (anagram od naslova umjetničke slike) na temu Vermeerove Djevojke s bisernom naušnicom glasi: NIJANSE BOJE NAVODIŠ K MOM SRCU. Zaplješćite!

Zahvaljujem se Borisu Nazanskom, mom enigmatskom učitelju još iz perioda časopisa "Kviz", na tome što je ispratio sve moje dosadašnje knjige i dao mi veliku podršku. Boris uprkos odmaklim godinama još uvek s mladićkim duhom sastavlja zagonetke i beleži uspehe na takmičenjima, a kakav je bio kao učitelj, možete lako zaključiti po rezultatima koje sam postigao!  

No comments:

Post a Comment