25/02/2016

Enigmatska radionica (1604)

Palindromna rečenica

I, KA, KA, KE, KO, O, TE, TI

Rešenje: 1, 4, 2, 1, 2, 4

Autorka: Sanja Bajić, Banjaluka

1 comment: