19/02/2016

Enigmatska radionica (1600)

Indirekt

Moj naivni drug lako pada...

Fraza: 2, 4
Rešenje: 6

Autor: Darko Marković, Gaj (kod Kovina)

1 comment: