28/06/2015

Rešenja rebusa (1-9)

1. REPROGRAM DUGA (rep, rog, ram, duga)

2. DISPEČER AKIJU ZAMERI (Dis peče rakiju za Meri)

3. DANI JE LOŠA MARIHUANA (Danijel ošamari Huana)

4. SEKS TETKI NE ZAMERITE, RENE (sekstet Kineza meri terene)

5. DOČEKAŠE VESPAZIJANA (do čeka ševe spazi Jana)

6. DIVNE DAMINE IZREKE (div ne da mine iz reke)

7. STANI BAŠ TAKO, DRUŽE (stan i bašta kod ruže)

8. NEKADA DAJE LAKO KOŠ IGUDALA (ne kada, da jela, kokoš i gudala)

9. NAS AUSTRIJANKA NAMAMI (Nasau s tri Janka na mami)


No comments:

Post a Comment