10/02/2015

Drugoplasirana ideogramka sa takmičenja


Slova koja se upisuju u označena polja daju konačno rešenje, koje predstavlja asocijaciju na datu sliku. REŠENJE

No comments:

Post a Comment