07/08/2014

Dve varijante iste ideje

Na blogu Branislava Nikića danas mi je objavljen rebus spunerizam sa rešenjem huligani (Huni, Gali), za koji nisam bio siguran da li je već objavljen. Verovatno sam tu ideju imao ranije u glavi i nisam je zapisao, pa mi je zato delovalo poznato. Taj rebus možete da vidite NA OVOJ ADRESI.

Ono što je zanimljivo jeste način na koji je prikazan rebus. Bane je mislio (i u tome ima rezona) da se ta dva naroda prikažu u nekoj ratnoj akciji, što pomalo i asocira na konačno rešenje. Doduše, huligani nisu dobili naziv kao vandali po starogermanskom plemenu, nego se smatra da taj naziv potiče od nekog Irca s kraja 19. veka koji se prezivao Huligan. 

Moja vizija ovog rebusa bila je drukčija, da se prikažu slike koje preciznije asociraju na narode koji se pominju u frazi. Tako sam stavio da Huni budu prikazani kao vešti jahači i strelci, dok su Gali predstavljeni kroz sliku junaka stripa "Asteriks". Koja varijanta je, po vašem mišljenju, bolja?

  

No comments:

Post a Comment