26/06/2014

Virtuoznost anonimnog kaluđeraČitalac i saradnik ovog bloga, dr Ivan Klajn, poslao nam je izvrstan palindrom od celih reči u stihovima, koji je za vreme pape Klementa VI sastavio neki redovnik na račun nekog moćnika.

Laus tua non tua fraus, virtus non copia rerum
Scandere te fecit hoc decus eximium;
Pauperibus tua das, numquam stat ianua clausa,
Fundere res quaeris nec tua multiplicas.
Condicio tua sit stabilis! non tempore parvo
Vivere te faciat hic Deus omnipotens.

(Tvoj ugled a ne tvoje prevare, vrlina a ne bogatstvo
Učiniše da se uzdigneš do ove visoke časti;
Siromasima svoje daješ, nikad nisu vrata zatvorena,
Nastojiš da razdaješ stvari, a ne uvećavaš svoje imanje.
Nek postojano bude tvoje stanje! dugo vremena
Nek učini da ovde živiš svemoćni Bog.)

Ako se reči čitaju od kraja ka početku, dobija se potpuno suprotan smisao:

Omnipotens Deus hic faciat te vivere parvo
Tempore! Non stabilis sit tua condicio.
Multiplicas tua nec quaeris res fundere, clausa
Ianua stat, numquam das tua pauperibus.
Eximium decus hoc fecit te scandere rerum
Copia non virtus, fraus tua non tua laus.

(Svemoćni Bog nek učini da kratko vreme
Ovde poživiš! Nek ne bude postojano tvoje stanje.
Uvećavaš svoje imanje, a ne želiš da daješ, zatvorena
Ostaju vrata, nikad od svoga ne daš siromasima.
Da se uzdigneš na ovaj visoki položaj učinilo je
Bogatstvo a ne vrlina, tvoje prevare a ne ugled.)

Ono što najviše zadivljuje, kaže dr Klajn, jeste da su u pitanju metrički savršeni stihovi (elegijski distih – heksametar s pentametrom), i u jednom i u drugom smeru, što znači da je trebalo voditi računa ne samo o značenju reči nego i o dužinama vokala. Po tome je ovaj anonimni kaluđer zaista bio virtuoz enigmatike!

No comments:

Post a Comment