11/04/2014

Priprema za World Quizzing Championship

Kviz link Srbije, blog koji vodi neumorni Kosta Željski, od 10. aprila je počeo da objavljuje setove sa 30 pitanja koje je pripremio kvizaš Veselin Sekulić. Ovi testovi se rade u sklopu priprema za World Quizzing Championship, koji će se održati 7. juna, istovremeno u tridesetak zemalja.

Proverite vaše znanje, uz napomenu da su ta pitanja nešto teža od onih koje očekuju takmičare na svetskom prvenstvu. Dakle, nemojte se obeshrabriti ako imate skroman rezultat, jer često ni vrhunski kvizaši ne blistaju kad je takva težina pitanja.

Na slici: aktuelni svetski šampion, britanski kvizaš Patrik Gibson 

No comments:

Post a Comment